Plans Criballés
Més que tai!

CAT   ESP   |      |   0

 

Avís legal i política de privadesa de Plans Criballés S.L. - Més que tai!

1. Dades identificatives

En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les dades següents: l’empresa titular del domini web és Plans Criballés, S.L. - Més que tai!, amb domicili a aquests efectes a Avinguda dels Pirineus, 86, Torelló, 08570 (Barcelona) amb número de CIF B59201558. Correu electrònic de contacte: info@plans-criballes.com.

2. Usuaris

L’accés i/o ús d’aquest portal de Plans Criballés, S.L. - Més que tai! atribueix la condició d’usuari, el qual accepta, des d’aquest accés i/o ús, les condicions generals d’ús aquí reflectides. Les esmentades condicions s’aplicaran independentment de les condicions generals de contractació que, si escau, resultin d’obligat compliment.

3. Ús del portal

www.plans-criballes.com proporciona accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (des d’ara, «els continguts») a Internet pertanyents a Plans Criballés, S.L. - Més que tai! o als seus llicenciants als quals l’usuari pugui tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que sigui necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre l’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita, de la qual es compromet a fer un ús diligent i confidencial. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Plans Criballés, S.L. - Més que tai!, com a creadora del lloc web, ofereix a través del seu portal i, amb caràcter enunciatiu però no limitador: a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de l’empresa creadora del lloc web, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; i (iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

Plans Criballés, S.L. - Més que tai! es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Plans Criballés, S.L. - Més que tai! no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

4. Protecció de dades

Plans Criballés, S.L. - Més que tai! compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per a això, al costat de cada formulari en què es demanin dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a info@plans-criballes.com, es comunica a l’usuari l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si és el cas.

Així mateix, Plans Criballés, S.L. - Més que tai! informa que dona compliment a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i sol·licitarà el vostre consentiment per al tractament del vostre correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

5. Propietat intel·lectual i industrial

Plans Criballés, S.L. - Més que tai!, per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements que s’hi contenen (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), o bé dels seus llicenciants.

Plans Criballés, S.L. - Més que tai!, per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements que s’hi contenen (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), o bé dels seus llicenciants. Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Plans Criballés, S.L. - Més que tai! L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de Plans Criballés, S.L. - Més que tai! Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al vostre ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Plans Criballés, S.L. - Més que tai!

6. Exclusió de garanties i de responsabilitat

Plans Criballés, S.L. - Més que tai! no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu, errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

7. Modificacions

Plans Criballés, S.L. - Més que tai! es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, i podrà canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de dit portal com la forma en què aquests hi apareguin presentats o localitzats.

8. Enllaços

En el cas que Plans Criballés, S.L. - Més que tai! incorpori enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, Plans Criballés, S.L. - Més que tai! no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Plans Criballés, S.L. - Més que tai! assumirà cap responsabilitat pels continguts d’un enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa o constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.

Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9. Dret d’exclusió

Plans Criballés, S.L. - Més que tai! es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals d’ús.

10. Generalitats

Plans Criballés, S.L. - Més que tai! perseguirà l’incompliment d’aquestes condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal, i exercirà totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11. Modificació de les presents condicions i durada

Plans Criballés, S.L. - Més que tai! podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, que seran degudament publicades.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i es mantindrà fins que siguin modificades per unes altres.

12. Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre Plans Criballés, S.L. - Més que tai! i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la vila de Torelló.